Aloita liikunta ja voi hyvin!
Risto Lehto - terveysliikunnan ohjaaja ja asahin kouluttaja

Risto Lehto on kou­lu­tet­tu ohjaaja


Asahi-ohjaaja ja Asahi Nordic pääkouluttaja

 • 2020 Nordic Health Institute Oy Ltd. osakas ja Asahi Nordic -järjestelmän osakas
 • Asahi Nordic pääkouluttaja ja osakas 2020
 • Asahi Nordic A 1-pääkouluttaja 2019, kaksivuotinen koulutusohjelma sisältää liikesarjat ja niiden lääketieteelliset vaikutusalueet, Asahiin liittyvä lääketiede, kouluttajana sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähönen
 • Asahi Nordic B-ohjaajataso
 • Asahi Nordic C-ohjaajataso
 • säännöllistä ohjaajatoimintaa vuodesta 2015

Elintapaohjaaja

 • UKK-instituutin elin­ta­paoh­jaa­ja­kou­lu­tus 2020
 • UKK-instituutin kävelytestikoulutus

Kamp­pai­lu­la­jioh­jaa­ja, aikido

 • 3. dan aikido
 • fukushidoin ohjaaja-arvo
 • aktiivista ohjaajakokemusta 2010 alkaen
 • Suomen Aikidoliiton koulutuksia
 • Turku Aikikai ry pääohjaaja Petteri Silenius shihan, 7. dan koulutuksia


Asahi-ohjaaja ja -kou­lut­ta­ja ter­veys­lii­kun­nan asialla


Asahi

Asahin peruskurssilla olin vuonna 2015. Olen Asahi Nordicin pääkouluttaja. Ohjaan Asahia Turussa Lähde Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa ja myös muualla Turussa sekä tilauksesta myös yrityksille ja muile ryhmille. Voit tilata ohjauksia yritystapahtumiin, liikunnallisiin tapahtumiin ja vaikka lajiesittelyksi. Lue lisää


Tutustu myös, miten Risto ja hänen lajinsa ovat näkyneet mediassa.


Asahi Nordic Institute / Nordic Health Institute Oy

Omistan Asahin ja Asahi Nordicin tuotemerkit ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­män osakkaana Nordic Health Institute Oy:ssä.  Muut osakkaat ovat asahin kehittäjät Ilpo Jalamo sekä erikoislääkäri Yrjö Mähönen. Lisäksi osakkaana on pääkouluttajat Margaret Vainio sekä Maarit Lintukorpi.


Lähde Hyvinvointikeskus

Lähde on turkulainen hyvinvointikeskus joka liikutta turkulaisia suomalaisella asahilla.


Asahi Nordic ry - terveysliikunta-asahin yhdistys.

Olen Asahi Nordic ry:n hallituksen puheenjohtaja. Minut valittiin tehtävään 2.6.2020.

Asahi Nordic ry. on asahia edistävä yhdistys, jonka tavoitteena on saada suomalainen asahi koko kansan liikunnaksi.

Katso sivustolta lisää www.asahinordic.com


Asahi on ter­veys­lii­kun­ta­muo­to, joka sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 

Se on yksinkertaista, mutta kokonaisvaltaista ja tehokasta terveysliikuntaa, joka auttaa ihmistä kohentamaan terveyttään ja elämänlaatuaan. Asahin liikkeet ovat rauhallisia ja ne tehdään hitaan hengityksen tahdissa. Pe­rus­lii­ke­har­joi­tuk­ses­sa harjoitetaan, avataan ja rentoutetaan järjestelmällisesti koko kehoa.

Asahi Nordic on Asahiharrastajille ja ohjaajille perustettu yhdistys. Toimin Asahi Nordic ry:n kannatustuotteiden suunnittellijana ja myyjänä. Tutustu Asahi Nordic -tuotteisiin.


UKK-kävelytestit

Testaan kuntosi UKK-instituutin 6 minuutin kuntotestillä. Teen testin ja sen jälkeen saat neuvoja liikunnan aloittamiseen.


Terveysliikuntaa, tuotemyyntiä Turussa


Ohjaukset:

 • Asahi Nordic ry:n asahikouluttaja
 • Asahin intensiivipäivät
 • Asahin workshopit
 • Asahi-ohjaaja, Asahi Nordic pääkouluttaja
 • Shaolin dojo - Asahiohjaus
 • Turun kaupunki - Asahiohjaus sekä kuntoaikido-ohjaus
 • erilaiset yritys- ja ur­hei­luseu­raoh­jauk­set

Aikidoa harrastajana ja ohjaajana


Olen aloittanut aikidon vuonna 1994 Turussa Turku Aikikai ry:ssa. Sitä ennen harjoittelin nelisen vuotta karatea. Suoritin vuonna 2010 aikidossa 1. danin mustan vyön. Vuonna 2017 suoritin 3. danin. Aloitin aikidon aloittelijakurssien ohjauksen vuonna 2010.

Olin Turku Aikikai ry:n puheenjohtajana vuodesta 2011-2019 . Yh­teys­tie­dot

Doandwear Risto Lehto tmi

Jaluskatu 3 D 22, 20540 Turku

risto@ristolehto.net

Tietosuojaseloste